Vacatures vrijwilligerswerk

*Dagelijkse verzorging van de dieren en hun verblijven

Alle dagen is er heel wat terugkerend werk zoals het voederen, de medicatieronde, het poetsen van de verblijven en vele bijkomende taakjes.  Afhankelijk van het tijdstip waarop je komt helpen, variëren ook de taken. De dag is onderverdeeld in drie delen, nl. de ochtendronde, de taken overdag en de avondronde.

Ochtendronde: start tussen 6.30u en 8.00u. Je kan aansluitend blijven om verder te helpen of enkel voor de eerste zorgen komen helpen. In het laatste geval moet je rekenen op één tot drie uur werk afhankelijk van jouw mogelijkheden.  Wil je bijvoorbeeld bij de ochtendronde op een bepaalde dag komen helpen alvorens naar je werk te gaan dan geef je zelf aan hoeveel tijd je kan besteden en wordt de verdere dagplanning op basis daarvan verder aangepast.

Avondronde: start tussen 19.00u en 19u30 en neemt ongeveer twee uur in beslag.

Overdag: het meeste werk wordt in de voormiddag verricht maar ook in de namiddag is hulp zeer welkom.

*Administratieve hulp

Enerzijds zijn er de taken die met computer worden uitgevoerd waarvoor kennis van programma's zoals Word en Excell zeer handig zijn. 

Verder zijn er ook algemene opzoek-, sorteer- en verifiëerwerkjes waarbij geen voorkennis vereist is 

 Als administratief vrijwilliger kan je op locatie van Het dierenthuisje werken of van thuis uit.

 * Telefoonpermanentie:

Wil je van thuis uit helpen, dan is de telefoonoproepen beantwoorden op bepaalde dag(en)/uren zeker een optie. Er is geen voorkennis vereist.

* Engelstalige website en/of FB pagina:

Als vertalen je aanspreekt, kan je zeker veel betekenen voor de Engelstalige volgers van Het dierenthuisje en dat zijn er aardig veel.

* PR vrijwilliger:

Als je creatief bent van geest en mee wil zoeken naar originele en structurele oplossingen ga dan samen met anderen aan tafel zitten om plannen vorm te geven.

* Leiding op de werkvloer:

Als je jezelf ziet als een goede teamleider met verantwoordelijkheidsgevoel en discipline dan is dit mogelijk een taak die je veel voldoening zal geven. Je zorgt mee voor een goede planning van de taken en zet nieuwe helpers op weg.

* Hulp bij voedselinzameling:

Verspreid over het jaar krijgen we de mogelijkheid om bij dierenspeciaalzaken en tuincentra die eveneens dierenvoeding en toebehoren verkopen, een voedselinzameling te houden voor onze bewonertjes en de velen die we voederen via zwerfkattencampagnes. Daarvoor hebben we steeds dierenvrienden nodig die onze diertjes ter plaatse vertegenwoordigen. Waar, wanneer en hoeveel uur je wil helpen, bepaal je zelf. Is vervoer een probleem dan kunnen we altijd bekijken of het mogelijk is om mee te rijden met een andere vrijwilliger.

* Hulp bij evenementen:

Over het jaar gespreid worden een aantal evenementen georganiseerd die erg belangrijk zijn voor de werking van de vzw. Hiervoor zijn meestal vele helpende handen nodig. De taken worden per evenement steeds beschreven en de verdeling ervan gebeurt in samenspraak met alle helpers.

* Klussen:

Wekelijks worden er klussen ingepland. Dat gaat van kleine herstellingen tot grotere projecten wat leidt tot een betere infrastructuur voor de dieren. Vaak zijn dit werken die in het weekend gepland worden.

* Onderhoud Terrein:

Vooral in de lente- en zomermaanden hebben we nood aan mensen die graag in de tuin werken. Wil je helpen bij het verzorgen van de tuin (onkruid wieden, gras maaien, enz...) of de groententuin die we plannen te verwezenlijken voor de konijnen, Cavia's en varkens?

* Pleeggezin

We proberen steeds zoveel mogelijk gedupeerde sukkels te helpen, maar helaas zit de opvang vaak zodanig overvol dat we andere oplossingen trachten te zoeken. Dankzij de hulp van pleeggezinnen kunnen we vaak een drukke periode overbruggen zodat ze daarna wel in de opvang terecht kunnen of de dieren worden rechtstreeks geplaatst zodat ze niet in de opvang moeten komen. Soms is een week in tijdelijke opvang al voldoende om het leven van een dier te redden. We doen er steeds alles aan om zo snel mogelijk een definitieve thuis/oplossing te vinden. 

Dierenartsverzorging, -kosten en voeding worden verzorgd door Het dierenthuisje. Verder gaat alles in overleg.

* Foto's en filmploeg:

Je hoeft niet over een eigen camera te beschikken, maar wel over tijd en zin om mooie foto's te nemen van de diertjes. Jouw werk is zeer voornaam voor drukwerk, website, nieuwsbrieven e.d.

* Creatief ten voordele van dieren:

Ben je creatief met naald en draad, hout, glas of eender wat? dan kan je helpen bij het maken van originele artikeltjes die verkocht worden op evenementen ten voordele van de dieren. Heb je wat tijd en wil je thuis knutselen voor het goede doel laat dan even weten waar je handig in bent. Je wordt dan op de hoogte gebracht van de werkjes waarbij je zou kunnen helpen.

Voor al dit vrijwilligerswerk kunnen dagen en uren in overleg besproken worden.  Heel belangrijk is dat je ons kenbaar maakt hoeveel tijd je wil spenderen en wanneer. 

Als je wil helpen, registreer je dan in de online kalender. Uiteraard mag je ons ook bellen of mailen met verdere vragen.