Probleemschets

1 kat + 1 kat = 6 katten en dit tweemaal per jaar!

Veel mensen hebben een poes als huisdier en laten de natuur haar gang gaan. Wetende dat slechts 1 poes op de tien een goed leven wacht, is er reden om even stil te staan bij een enorm overaanbod aan jonge diertjes. Men vindt immers geen goede thuis meer om al deze dieren te plaatsen. Gevolg: vele jonge dieren worden gedumpt in de vrije natuur en leiden (indien ze het overleven) noodgedwongen een zwerversbestaan. Maar ook volwassen poezen worden op dezelfde wijze uitgezet. Dit probleem kan zichzelf niet oplossen en wordt in tegendeel steeds erger.

Als we niet ingrijpen, zijn dit de gevolgen:

  • steeds talrijkere kattenpopulaties
  • overlast in het betreffende gebied wat leidt tot misnoegen van de bewoners
  • uitbreken van ziekten waarvoor ook huiskatten vatbaar zijn

Sinds 1999 werkt GAIA aan een zwerfkattencampagne. Vele gemeenten werden aangeschreven met als doel hen te overtuigen van de noodzaak geld vrij te maken voor een doordacht en professioneel uitgevoerd project van zwerfkattensterilisatie. Dit is dé manier om het probleem diervriendelijk en duurzaam op te lossen.

De “ongewenste” dieren naar een asiel brengen is geen oplossing gezien het dieren zijn die nooit meer kunnen aarden in een huiselijke toestand waardoor adoptie onwaarschijnlijk is. Ze zijn dan gedoemd om in te slapen en daar waar de populatie is weggehaald zal al snel een andere groep zwerfkatten zijn intrede nemen.

Steeds meer gemeenten hebben een speciale subsidieregeling uitgewerkt om het probleem van de zwerfkatten aan te pakken. Gelukkig blijft deze lijst aangroeien.

Een mooi voorbeeld van een geslaagde zwerfkattencampagne is onze eigen gemeente Brecht waar we in 2005 van start gingen met het steriliseren. De eerste maanden werden maar liefst gemiddeld zo’n 80 dieren steriel gemaakt. In 2006 zaten we nog aan een gemiddelde van 21 dieren en een jaar later werd dat cijfer herleid tot 9 per maand. Sinds 2011 kunnen we tevreden stellen dat er nog slechts weinig kittens “in bos of veld” worden geboren dankzij tijdige sterilisatie.

Spijtig genoeg moeten we echter vast stellen dat we momenteel veeleer te maken hebben met gesocialiseerde huiskatten dan met dieren die effectief in de natuur geboren werden.  De gedomesticeerde dieren worden door hun onverantwoorde eigenaar gedumpt en aan hun lot overgelaten waardoor ze angstig worden en zich terug trekken. Dat kan even goed gaan totdat het dier verzwakt; zo’n dier is immers niet gewend om voor eigen voeding te zorgen wat de gezondheid snel zal beïnvloeden. In het beste geval vindt het dier eten bij iemand die wat empathie kan opbrengen maar in vele gevallen blijft het dier zwerven en wegkwijnen met de dood tot gevolg.

Het is een totaal verkeerde redenatie te denken dat katten plantrekkers zijn! Het is niets meer dan een uitvlucht om een erg wrede daad te vergoelijken.