Witje

Witje werd gevonden op straat. Naar schatting is hij geboren ca 2014. Een heel sociaal konijntje met anderen dat hier dus uitbundig geniet van soortelijk gezelschap. (Witje is het rechter konijntje op de foto)