Zoektocht naar

De volgende zaken zijn steeds welkom:

  • Tombolaprijzen
  • Voeding voor de dieren

Je kan ons ook helpen door mee te zoeken naar:

  • Ideeën om geld in het laadje te brengen voor de bewonertjes
  • Creatief op zoek te gaan naar zaken om zelf te vervaardigen ten voordele van Het dierenthuisje
  • Goedkoop drukwerk
  • Adressen waar we een voedselinzameling mogen houden
  • Adressen voor het plaatsen van een collectebus

Of wil je helpen door:

  • Op een braderij of een voedselinzameling te gaan staan voor vzw Het dierenthuisje
  • Het ophangen van posters voor onze evenementen

Planten gezocht

Wie heeft planten staan die te groot zijn geworden of in de weg staan en wil die schenken als schaduwplek voor de dieren?

We hebben al heel wat aangeplant, maar het terrein is groot en gezien het een weiland was, moet er dus nog veel aangeplant worden. Het is de bedoeling dat -net als in Brecht- vele schaduwrijke hoekjes gecreëerd worden met verbergmogelijkheden.

Groot was onze verbazing toen we op 16 september 2016 de brief die je hiernaast kan lezen in de brievenbus vonden. Een onverdraagzame persoon die het licht in onze diertjes hun oogjes niet wil zien schijnen heeft de alom machtige afvalbeheermaatschappij IOK op de hoogte gebracht van onze “malafide praktijken”, nl. het inzamelen van wat lege toners en ijzer. Er wordt in de brief ook gesproken over textiel maar dat is enkel onder een paar vrijwilligers even aan het licht gebracht enkele maanden geleden maar nooit effectief uitgewerkt…

Zo wordt de dieren weeral iets afgenomen; het gaat om zo’n € 100 maximum! per kwartaal… Te gek om je waardigheid daarvoor teniet te doen, toch?

Lege cartridges

Vanaf nu mogen we enkel nog toners/cartridges inzamelen die we laten verwerken door Recyca, de firma waarmee we in het verleden ook steeds goed hebben samen gewerkt. Je kan ze ook binnen brengen te Hoboken bij “Janfixingthings”. Klik op de advertentie hiernaast voor meer details. Aarzel niet om het daar binnen te brengen . Het komt zeker ten goede van de diertjes! Stuur een mailtje naar Janfixingthings@gmail.com als je wat wil binnen brengen.

Klein ICT materiaal mogen we gedurende twee weken per jaar inzamelen dus zodra we die acties plannen zullen we dat zeker tijdig melden via de website.

Ken je een firma die de cartridges wil laten ophalen voor verwerking door Recyca dan kan die firma de opbrengst daarvan doneren aan Het Dierenthuisje. Uiteraard een heel mooi initiatief!