Doel

Dieren opvangen die erg hulpbehoevend zijn

Oude dieren die geen kans maken op adoptie in een gewoon asiel en die spijtig genoeg al te vaak worden “afgeschreven” door heel wat mensen mogen hier hun oude dag doorbrengen. Dit is ons hoofddoel wat maakt dat Het dierenthuisje eigenlijk een tehuis is voor dieren, eerder dan een asiel.

Ook dieren met zwaardere medische en/of psychische problemen maken deel uit van onze doelgroep. Vele van deze dieren zouden ingeslapen worden als ze hier niet terecht konden.

Na acht jaar ervaring met de vereniging besloten we om ons te beperken tot deze sukkelaars. Voordien hebben we ook heel wat jongere dieren opgevangen voor herplaatsing maar aangezien we zelfs voor de dieren van onze eigen doelgroep al te vaak geen plaats meer hebben moesten we daar verandering in brengen.

Poezen zijn bij ons de belangrijkste doelgroep. Daarnaast worden ook in beperkte mate kleinere hondjes en hoevedieren zoals kippen, eenden, konijnen en hangbuikvarkens opgevangen.

Om jongere dieren die medisch in orde zijn toch nog te helpen hebben we een rubriek “rechtstreekse adopties” in het leven geroepen. Hier vermelden we dieren die een thuis zoeken maar voorlopig nog bij de eigenaar of op een tijdelijk adres vertoeven. We besparen het dier op die manier een hoop stress en ellende door voor hem of haar rechtstreeks een nieuwe thuis te vinden zonder dat ze in een asiel/opvang terecht moeten komen.

Dieren herplaatsen in adoptiegezinnen

Gelukkig zijn er nog mensen die bewust kiezen om een senior of een “probleemdier” een goede thuis te geven. Het zijn dierenvrienden die een dier willen helpen zonder daarbij rekening te houden met eigen voordeel. Als je zo’n dier adopteert dan mag je niet egoïstisch zijn; de juiste drijfveer is dat je een dier wil helpen en je moet zelfmedelijden kunnen bannen. Als je er zo over denkt dan haal je een schat van een gezinslid in huis want nog veel meer als andere dieren zijn zij enorm dankbaar en dat zal je weten. Uiteraard wordt alles uitgebreid besproken met de kandidaat adoptant zodat men weet waar hij of zij aan begint en waar men mogelijk zal voor komen te staan.

Wil je een jonger dier adopteren? Kijk dan eens onder de rubriek “rechtstreekse plaatsingen” die we in het leven hebben geroepen om zoveel mogelijk dieren te behoeden van de stress van tijdelijke opvang in een asiel.

“Het vakantiethuisje”

Vakantieverblijf
Vakantieverblijf

Deze units zijn zodanig ingericht dat ze de vakantieganger zoveel mogelijk ruimte en afleiding biedt. Er is één extra grote unit. De overige hebben een afmeting van 6 m² met aanpalend een buitenren van 10 m². voor dieren die langere tijd moeten vertoeven is er de mogelijkheid om ze toe te laten in de ruime omsloten poezenren van ca 300 m². Dit vakantieverblijf is vooral in het leven geroepen omwille van de vraag van adoptanten of het mogelijk was om hun dier tijdens de vakantie bij ons onder te brengen. Ook voor niet adoptanten is er mogelijkheid om te reserveren zolang er plaats is. Voor eigenaars van meerdere dieren is er de mogelijkheid om twee of meer units samen te huren zodat het één geheel vormt. Ook dieren die extra verzorging nodig hebben zoals diabetespatiënten zijn zeer welkom. Prijzen variëren per periode en aantal op te vangen dieren. Mail of bel even voor meer info.

Reserveer a.u.b. tijdig: plaatsen zijn beperkt!

Mensen de mogelijkheid bieden kennis te maken met gezonde leefwijzen zoals vegetarisme

Vegetarisme

Vegetarisme is op korte tijd enorm bekend geworden en is gelukkig niet langer een geitenwollesokken toestand. Het is uitgebreid bewezen dat deze eetwijze bijdraagt tot een goede gezondheid. Voor anderen is het de diervriendelijkheid ervan die doorslaggevend is.

Wat ook de reden is, vaak lijkt de praktische uitwerking van het vegetarisch leven voor velen ingewikkeld en omslachtig. Wij helpen mensen die hierover vragen hebben. Ook al beperkt U het misschien tot één vegetarische maaltijd per week. De bedoeling is duidelijkheid te scheppen in de vegetarische keuken en de vele misverstanden uit de wereld te helpen.

Tijdens al onze evenementen worden enkel vegetarische gerechten geserveerd. Een aanrader dus als u niet goed weet wat de vegetarische keuken te bieden heeft. U zal aangenaam verrast zijn!

Mensen sensibiliseren rondom veel voorkomende dierenproblematieken

In het bijzonder doelen we hier op het promoten van sterilisatie bij poezen teneinde het leed in de toekomst te beperken. U vindt alle uitleg hierover onder zwerfpoezen.

Ook willen we mensen de waarde bijbrengen van een dier: m.a.w. wat kan een dier betekenen in uw leven. Vaak is de afkeer t.o.v. een dier te wijten aan een misvatting. Vooral kinderen verantwoord leren omgaan met dieren is hier een belangrijk aspect.

Mensen die een probleem hebben met het houden van dieren proberen we met raad en daad bij te staan. Dit behelst zowel praktische complicaties zoals verhuis, hygiëne,… als gedragsproblemen.