Adopteren via eigenaar

In dit geval verblijft het dier nog bij de eigenaar. Deze werkwijze hebben we ingelast omdat er véél te veel dieren worden aangeboden om op te vangen in asielen. Bovendien zijn er heel wat dieren die beter rechtstreeks kunnen geplaatst worden zodat overbodige stress wordt voorkomen. Uiteraard kan dit enkel als de eigenaar het dier nog even bij zich kan houden.

Op deze manier kunnen we veel meer dieren helpen.

Het grote voordeel is dat het dier niet eerst de aanpassing in het asiel moet ondergaan en zo bespaard blijft van heel wat stress.

Het nadeel is dat we moeten voortgaan op de gegevens die de eigenaar ons bezorgt. De eigenaar heeft wel een ondertekende verklaring afgelegd over zijn dier waarin zowel medische als karakteriële eigenschappen worden geschetst. Vaak is de infotekst over het dier opgesteld door de eigenaar. Zoniet dan gebruiken wij de kenmerken die de eigenaar of tijdelijke verzorger ons bezorgt om een schets van het dier te maken. Indien je graag kennis maakt met één van de dieren onder deze rubriek neem dan met ons contact op. Wij bezorgen ja dan graag de gegevens van de eigenaar.

Aangezien er in het verleden serieus misbruik is gemaakt van onze bereidwillige medewerking en het blijkbaar zelfs teveel gevraagd was om ons even te melden wanneer het dier een thuis gevonden had, vragen we een administratiekost aan de eigenaar van 60€ voor de plaatsing op de site en het bijkomend werk.

De adoptie verloopt verder rechtstreeks tussen de kandidaat-adoptant en de eigenaar zonder enige tussenkomst van Het Dierenthuisje. Dit betekent dat in geval de adoptie niet verloopt zoals gepland de adoptant geen beroep kan doen op ons maar terug contact zal moeten opnemen met de eigenaar voor zover deze nog bereidwillig is. Ook voor de medische toestand waarin het dier verkeert kan Het Dierenthuisje niet verantwoordelijk gesteld worden. Onze enige tussenkomst is het dier op de website plaatsen zodat deze meer kansen krijgt op snelle en goede adoptie zonder de extra stress van een tijdelijke opvang in een dierenasiel.

Als de eigenaar en/of adoptant toch meer ruggensteun verkiest dan kan deze ons vragen om een adoptiecontract op te stellen. In dat geval valt de adoptie wel onder de voorwaarden van Het Dierenthuisje en kan de adoptant bij ons terecht mochten er problemen of vragen zijn. De adoptant betaalt dan het adoptiebedrag zoals vermeld in “hoe adopteren“. Lees deze tekst zeker even door alvorens contact met ons op te nemen. Zo bent u alvast op de hoogte van enkele zeer belangrijke wetenswaardigheden en van onze werkwijze.