Gift met of zonder fiscaal attest

Elke gift is van harte welkom, hoe klein die ook mag zijn! Elke euro is er één!

Giften met een minimum van 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvangt hiervoor tijdig een fiscaal attest van ons in het jaar volgend op het jaar waarin de gift werd gedaan zodat u deze kan inbrengen in uw belastingaangifte.

U kan een gift storten op rekeningnummer BE78 6528 1125 0286, BIC code: HBKABE22

Let wel: de storting moet gaan om een gift zonder tegenprestatie! Lidmaatschap, peter- of meterschap, inschrijving op evenementen enz. komen hiervoor niet in aanmerking. Dit zijn erg strikte regels van de overheid waaraan wij ons uiteraard houden. Om misverstanden te vermijden, vermeld je dus best “gift” of “steun”.