Gift met of zonder fiscaal attest

Elke gift is van harte welkom, hoe klein die ook mag zijn! Elke euro is er één!

Giften met een minimum van 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

U kan een gift storten op rekeningnummer BE78 6528 1125 0286, BIC code: HBKABE22

Let wel: de storting moet gaan om een gift zonder tegenprestatie! Lidmaatschap, peter- of meterschap, inschrijving op evenementen enz. komen hiervoor niet in aanmerking. Dit zijn erg strikte regels van de overheid waaraan wij ons uiteraard houden. Om misverstanden te vermijden, vermeld je dus best “gift” of “steun”.
NIEUW voor alle giften vanaf 2024:  Giften zullen enkel door de fiscus nog aanvaard worden als we ook het rijkregisternummer van de schenker ingeven. Vergeet dit dus aub niet te melden aan ons, hetzij in de gestructureerde mededeling “gift + R.R.nr……” of via mail aan info@hetdierenthuisje.be Het volstaat om het ons één keer te melden.