Zwerfpoezen

Zwerfpoezenbos

(…)

Probleemschets

1 kat + 1 kat = 6 katten en dit tweemaal per jaar!

Veel mensen hebben een poes als huisdier en laten de natuur haar gang gaan. Wetende dat slechts 1 poes op de tien een goed leven wacht, is er reden om even stil te staan bij een enorm overaanbod aan jonge diertjes. Men vindt immers geen goede thuis meer om al deze dieren te plaatsen. Gevolg: vele jonge dieren worden gedumpt in de vrije natuur en leiden (indien ze het overleven) noodgedwongen een zwerversbestaan. Maar ook volwassen poezen worden op dezelfde wijze uitgezet. Dit probleem kan zichzelf niet oplossen en wordt in tegendeel steeds erger.

Als we niet ingrijpen, zijn dit de gevolgen:

  • steeds talrijkere kattenpopulaties
  • overlast in het betreffende gebied wat leidt tot misnoegen van de bewoners
  • uitbreken van ziekten waarvoor ook huiskatten vatbaar zijn

Sinds 1999 werkt GAIA aan een zwerfkattencampagne. Vele gemeenten werden aangeschreven met als doel hen te overtuigen van de noodzaak geld vrij te maken voor een doordacht en professioneel uitgevoerd project van zwerfkattensterilisatie. Dit is dé manier om het probleem diervriendelijk en duurzaam op te lossen.

De “ongewenste” dieren naar een asiel brengen is geen oplossing gezien het dieren zijn die nooit meer kunnen aarden in een huiselijke toestand waardoor adoptie onwaarschijnlijk is. Ze zijn dan gedoemd om in te slapen en daar waar de populatie is weggehaald zal al snel een andere groep zwerfkatten zijn intrede nemen.

Steeds meer gemeenten hebben een speciale subsidieregeling uitgewerkt om het probleem van de zwerfkatten aan te pakken. Gelukkig blijft deze lijst aangroeien.

Een mooi voorbeeld van een geslaagde zwerfkattencampagne is onze eigen gemeente Brecht waar we in 2005 van start gingen met het steriliseren. De eerste maanden werden maar liefst gemiddeld zo’n 80 dieren steriel gemaakt. In 2006 zaten we nog aan een gemiddelde van 21 dieren en een jaar later werd dat cijfer herleid tot 9 per maand. Sinds 2011 kunnen we tevreden stellen dat er nog slechts weinig kittens “in bos of veld” worden geboren dankzij tijdige sterilisatie.

Spijtig genoeg moeten we echter vast stellen dat we momenteel veeleer te maken hebben met gesocialiseerde huiskatten dan met dieren die effectief in de natuur geboren werden. De gedomesticeerde dieren worden door hun onverantwoorde eigenaar gedumpt en aan hun lot overgelaten waardoor ze angstig worden en zich terug trekken. Dat kan even goed gaan totdat het dier verzwakt; zo’n dier is immers niet gewend om voor eigen voeding te zorgen wat de gezondheid snel zal beïnvloeden. In het beste geval vindt het dier eten bij iemand die wat empathie kan opbrengen maar in vele gevallen blijft het dier zwerven en wegkwijnen met de dood tot gevolg.

Het is een totaal verkeerde redenatie te denken dat katten plantrekkers zijn! Het is niets meer dan een uitvlucht om een erg wrede daad te vergoelijken.

De wet

(…)

Opvang

Hierbij doen we een oproep aan mensen die ruimte hebben om één of enkele zwerfpoezen onderdak te bieden. Het enige wat zij vragen is een beschut plaatsje in uw tuin waar ze droog kunnen liggen, eten en de vrijheid. Deze oproep doen we voor de zwerfpoezen die niet terug kunnen uitgezet worden op de plaats van vangst. Zij kunnen immers niet terecht in asielen omdat voor 95% van hen herplaatsing in een gezin onmogelijk is door hun zwerversbestaan. Voor hen zoeken we een andere oplossing dan euthanasie.

Wat mag je wel en niet verwachten?

Als je overweegt om onderdak te bieden in je tuin aan een sukkelaar doe je er best aan om twee dieren samen te houden. Een poes is immers een sociaal dier en de kans dat het dier zou uitzwerven op zoek naar een soortgenoot is groot.

In het begin dien je deze zwervers op te sluiten zodat ze zich kunnen oriënteren in hun nieuwe omgeving. Ideaal hiervoor is een tuinhuis, berging, stalling,… zolang de ruimte maar goed sluitbaar is. Tijdens die periode komt het erop aan om de dieren goed te voeren zodat ze weten dat ze op die plek goed zitten. Zo voorkom je dat ze zouden gaan zoeken naar beters. Die periode beslaat ongeveer 1 à 2 weken.

Eens dan het moment gekomen is om de dieren hun vrijheid te geven is het van groot belang dat ze steeds terug naar de plek waar ze eerst in vast zaten toe kunnen. Je blijft ze ook best op die plek eten geven want dit wordt dan hun veilige thuishaven.

In vele gevallen worden de poezen tegen alle verwachtingen in na enige tijd (dat kunnen jaren zijn!) zeer sociaal en aanhalig naar hun verzorgers toe. Vreemden daarentegen zullen ze altijd blijven wantrouwen wat positief is als de dieren wat verder van huis verblijven. De kans dat passanten de poezen zouden ontvreemden door ze simpelweg onder de arm te nemen is onbestaand.

Je mag dus geen knuffelpoes verwachten, maar anderzijds red je er een dier mee. In ruil voor jouw inzet zullen zij de stallen, tuinen, enz. ongediertevrij houden. Mogelijk worden ze zelfs toch na verloop van tijd (vaak jaren, soms maanden) aanhalig en wordt je ook nog bedankt met vriendelijke kopjes tegen je been.

Heel belangrijk!

  • Een poes die honger heeft doordat ze geen eten krijgt vangt geen of veel minder ongedierte dan een poes die gelukkig is en een vol buikje heeft! Eén of ander middeleeuws gezegde durft dit wel eens tegen te spreken.
  • Elk dier is gesteriliseerd of gecastreerd en is medisch in orde.
  • Ook zwervers worden geplaatst met een adoptiecontract. Dit om zowel het dier als de eigenaar te beschermen. Indien het dier niet zou kunnen blijven -waar we uiteraard niet op hopen- zorgen wij voor een oplossing. Dit mag uiteraard geen reden zijn om het besluit te lichtzinnig te nemen. Er wordt geen adoptiebedrag gerekend maar we stellen het natuurlijk altijd op prijs als men lid wil worden indien dit nog niet het geval zou zijn. Dit is voor ons een teken van je betrokkenheid en bezorgdheid om dieren.

Uiteraard blijven wij steeds ter beschikking met raad en daad. Hebt je vragen over de geschiktheid van het “onderkomen” mail of bel ons dan aub. We hebben geen tijd te verliezen! Vele sukkelaars op de dool zoeken momenteel een onderkomen. Je vind ze onder de rubriek zwerfpoezen.