Giften voor 60% aftrekbaar i.p.v. 45%!

Hier valt onze mond van open!

Een verrassend en héél welkom bericht kwam er van de overheid!

Dit jaar is er een verhoogde aftrek tot 60% voor giften met fiscaal attest!!!

Een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften. Tegelijkertijd zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60%. Deze laatste bepaling is met name gericht op de vrijwilligerssector en zal ngo’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.

Bron: https://www.premier.be/nl/nieuwe-maatregelen-voor-het-derde-luik-van-het-federaal-plan-voor-sociale-en-economische-bescherming

Dat betekent concreet:

Als je bijvoorbeeld 100€ stort als “Gift attest” dat je daar 60% van terugkrijgt zodat je uiteindelijk slechts 40€ afgeeft. (tot een max. van 20% van je belastbaar netto inkomen)

Voorwaarden:

*Het gaat om een gift zonder tegenprestatie dat wil zeggen dat lidmaatschap, peterschap en alles waar je iets voor terug krijgt geen recht geeft op een fiscaal attest.

Stort je een gift voor voeding, medische ingrepen, werken enz. dan valt dit er wel onder maar je doet er goed aan om steeds enkel en alleen “gift attest” te vermelden. Zo wordt jouw gift met zekerheid correct in de boekhouding verwerkt en zal het niet verworpen worden door de fiscus.

*Totaal van de giften per jaar moet minstens 40€ zijn. Je mag dus maandelijks kleinere giften storten bijvoorbeeld zolang je maar minstens aan 40€ in totaal komt voor het einde van het jaar.

Verder verloop:

Voor alle giften die je stortte in 2020 krijg je in februari-maart van 2021 het fiscale attest per mail of post van ons toegezonden dat je aldus kan inbrengen in jouw belastingaangifte.

Eén dringende vraag van ons:

Vermeld aub steeds bij mededeling enkel en alleen “gift attest” als je een fiscaal attest wenst zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.