Koude bezorgt veel extra werk

Eerst trotseerden we de enorme regenvloed wat veel ellende bezorgde. Daarna kregen we de koudegolf die gepaard gaat met vrieskoude en een dikke laag sneeuw. Het is lang geleden dat we zoveel maatregelen hebben moeten treffen om alle dieren warm te houden.

De pelletkachels staan dag en nacht te draaien. Bij de hoevedieren is het hard labeur. Daar is het niet alleen aanhoudend water ijsvrij maken, maar ook meer voederen doordat ze geen eten vinden in de weide door te scharrelen of te grazen. Bijvoederen met extra droogvoer, hooi, biet enz. is noodzakelijk. Ook het strooisel voor de stallen vliegt erdoor.

Deze week alleen al moesten we 2 paletten pellets laten aanrukken, 30 balen stro, hooi.  Voor de pellets kozen we dit keer voor eik want de goedkopere variant bleek enorm veel stof te geven en het verbruik lag hoger.

Wil je een zak pellets sponsoren aan 9€/zak? of liever een baal stro aan 5€? een pak hooi kost 7€ en 100 kilo biet kost 70€…

Elke bijdrage voor deze extra winterkosten is héél erg welkom op rek.nr. BE78 6528 1125 0286. Gezien dit om giften gaat, ontvang je hiervoor een fiscaal attest maar vermeld aub “gift winter” in de mededeling.

DANK U!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!