Oinky & Brownie

Update 01/10/2011: Nog geen jaar na het overlijden van brownie is nu ook
Oinky ingeslapen. Ze had quasi dezelfde aandoening als Brownie; ook
haar pootjes konden haar gewicht niet meer dragen.
Ze is in alle rust ingeslapen.

===========================

Update 12/12/2010: Vrijdag 11/12/’10 hebben we Brownie moeten laten
inslapen. Zijn achterhand was verlamd waardoor hij niet meer kon lopen.
Varkens houden helemaal niet van koude en komen dan ook in de winter
-zeker met sneeuw en vorst- haast niet uit hun slaapplaats.
Waarschijnlijk is dat Brownie ook fataal geworden. Het weinige bewegen
samen met de serieuze koude kunnen een verklaring zijn voor deze
aandoening. Brownie is pijnloos ingeslapen door een dierenarts die met
dit soort dieren vertrouwd is.
Oinky zal nu alleen verder moeten; net nu de winter zo streng is en ze
wat lichaamswarmte van een soortgenoot best kan gebruiken. We hebben de
hoop dat Charly hem zal opzoeken want we merken dat hij die twee
jongste vlegels te actief vindt en meer en meer naar de richting van
Oinky’s stal trekt. Die was er echter tot voor kort niet mee gediend
maar misschien dat hij nu Charly’s gezelschap wel zal weten te
appreciĆ«ren…

============================

Deze twee Vietnamese hangbuikvarkentjes kwamen aan op 10/04/2008.
We kregen de oproep voor opvang reeds enkele weken eerder en probeerden
nog een andere oplossing te vinden, maar er waren geen kandidaat-
adoptanten te vinden.
Een drietal jaar geleden werd dit tweetal als “cadeau” gedumpt in de
tuin van voormalig eigenaar. Ze zorgden echter goed voor hen; spanden
een stuk tuin af en gaven hen een fijne tijd gedurende al die tijd.
Door omstandigheden dwong zich nu een verhuis op naar een appartement
waar Oinky en Brownie hoegenaamd niet thuis horen. Tijdelijk mochten ze
nog bij de nieuwe huurders blijven, maar die zagen het niet langer
zitten en zo werd de verhuis van deze twee corpulente vriendjes plots
dringend . Ze hebben toch een tweetal maanden nodig gehad om zich aan te
passen aan de nieuwe omgeving. We denken er dan ook beter aan te doen
ze niet verder te verhuizen zodat het vaste inwoners zijn geworden.