Peaches

Met veel verdriet moeten we helaas melden dat we Peaches niet meer hebben kunnen helpen.  Kort nadat de dierenarts Peaches onder verdoving had gebracht, kregen we al telefoon met de mededeling dat er helaas erg veel uitzaaiingen waren. Zowel de oogkas als het derde ooglid waren aangetast. Daar bovenop bleek dat er in het weefsel rond de oogkast ook al heel wat kleine tumoren aan het vormen waren.

Dat de oogkas en het derde ooglid verwijderd moesten worden was nog te overbruggen maar de tumoren allemaal wegnemen zou een te grote huidtransplantatie vergen die ten eerste erg pijnlijk zou zijn en ten tweede zou het gezien de aard van de uitzaaiingen ook snel terug komen. Een deel van de lip zou verwijderd moeten worden wat het eten zou bemoeilijken enz… Dat konden en mochten we Peaches niet aandoen, wetende dat ze binnen x-aantal weken of maanden terug even ver zou staan.

In samenspraak met de dierenarts werd de pijnlijke, maar dierwaardige beslissing genomen om haar niet meer te laten ontwaken nu we wisten dat haar lijden niet meer te verhelpen was. Weer een poesje dat een plaatsje in de hemel verdient heeft als schitterend en ongeschonden sterretje.

=========================================================

Peaches werd van straat geholpen via de zwerfkattencampagne van Geel. Het heeft wat voeten in de aarde gehad alvorens dit kattinnetje zich liet vangen en dat is haar gezondheid niet ten goede gekomen. Al langere tijd werd ze geseind met een ernstige wonde onder haar oog. Uiteindelijk constateerde men bij onderzoek door de dierenarts en het labo dat het gaat om een kankergezwel. Peaches kreeg de eerst mogelijke zorgen waarna de moeilijke beslissing moest genomen worden wat verder met haar kon gebeuren.

Omdat we al heel wat zware medische patiëntjes toekregen in de 18 jaar dat Het dierenthuisje actief is en we bijgevolg ook op kennis van redelijk veel specialisten kunnen rekenen, stelden we voor om te gaan informeren wat al dan niet werd aan- of afgeraden. Uiteindelijk kregen we feedback van een zestal specialisten waaronder oogartsen, oncologen en chirurgen gespecialiseerd in weke delen.  Elk van hen geeft aan dat de kans op slagen op voorhand onbekend is. Alles hangt af van wat er tijdens de operatie ten berge komt. Als er nog geen inwendige uitzaaiingen zijn en het gezwel kan volledig verwijderd worden dan is het mogelijk dat Peaches achteraf pijnvrij zal kunnen genieten.  Echter, als blijkt tijdens de ingreep dat er meer uitzaaiingen zijn die niet kunnen verwijderd worden, dan staat het vast dat het haar dood zal worden. Het staat vast dat als we niet ingrijpen, Peaches vrij snel zal sterven en al die tijd pijn zal lijden wat we uiteraard geen optie vinden.

Na dit alles goed beredeneerd te hebben, besloten we samen met de verantwoordelijke van de zwerfkattencampagne én met de tijdelijke verzorgster van Peaches om haar over te halen naar Het dierenthuisje. Zo is ze op 15 augustus toegekomen. Sindsdien proberen we zoveel mogelijk haar vertrouwen te krijgen tegen dinsdag 25 augustus want die dag zal de ingreep gebeuren. We kozen voor het meest realistische, dierwaardige en voor ons deontologisch aanvaardbare voorstel en dat komt erop neer dat tijdens de ingreep zal bekeken worden wat de inwendige toestand is. Indien dit te ver gevorderd is waardoor op korte tijdspanne cruciale delen aangetast zullen worden dan zal de chirurg haar op dat ogenblik uit haar lijden verlossen om erger te voorkomen. Lijkt de kans op slagen – lees : ze kan achteraf terug genieten- dan gaat de ingreep door waarna de recuperatie hier kan aanvangen.

We tellen de dagen af want voor Peaches gaat het sowieso een verademing zijn. Zo kan ze immers niet verder. Uiteraard krijgt ze pijnstillers en de wonde wordt zo goed als mogelijk verzorgd zonder haar al teveel stress aan te doen want het zou zeker niet verantwoord zijn om haar extra pijn te doen. Bovendien moeten we haar vertrouwen echt wel krijgen zodat we haar achteraf zo goed mogelijk kunnen verzorgen.

Wie wil Peaches steunen met een gift of door haar meter/peter te worden aub? Alle hulp is welkom in deze erg drukke tijden waar de coronawaanzin nog eens extra roet in het eten strooit.

Speciaal om wat financiële kracht bij te zetten, stellen we zondag de deuren van onze rommelmarkt open voor geïnteresseerde kopers. Alle opbrengst gaat volledig naar medische ingrepen zoals deze van Peaches maar er zijn er helaas nog meer waarover eerstdaags meer info. Nu zondag dus tussen 14u en 17u. Uiteraard vragen we de bezoekers de opgelegde regels te respecteren en niet te komen als je ziek bent.