Renske

Renske is een gesteriliseerd kattinnetje, geboren ca 01/03/2023. Een grote mensenvriend die veel aandacht vraagt en geeft.  Ze kam toe met een mankende achterhand. Al gauw bleek dat haar heupje aan één zijde gebroken was. Dat heelt gelukkig aardig en het belet haar niet om te knuffelen en te spelen.  Een tuin om wat energie kwijt te spelen is zeker welkom. Een ideale huisgenoot voor wie een aanhankelijke poes zoekt “zonder handleiding” op voorwaarde dat je ook tijd voor haar kan maken.

In het begin leek ze niet zozeer op soortelijk gezelschap uit te zijn maar dat is al gauw veranderd. Zij kan dus zeker met een soortgenoot samen leven.  Ook hier heeft ze al enkele vriendjes gemaakt maar mensen blijven het belangrijkste voor haar.