Verslag Music for Life

Dat Music for Life een gigantisch succes was, ook dit jaar weer, is héél duidelijk. Dat het ook voor Het dierenthuisje hartverwarmend was, werd ons duidelijk toen we merkten hoeveel acties weer werden ingericht voor onze bewonertjes.

Meer info over de resultaten zullen hopelijk eerstdaags bekend zijn en hier verschijnen.

Alvast héél hartelijk dank aan iedereen die meewerkte aan deze warme actie!!!

Dit eerste resultaat kregen we alvast toe:

De Ijsberen van Beers haalden maar liefst €4.300 bijeen! Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!!

Warme oproep aan iedereen die een actie opzette voor Het dierenthuisje; laat ons weten wat jouw actie heeft opgebracht en maak je bekend. We nodigen je immers graag uit in Januari voor een kleine receptie om het resultaat van Music for Life te vieren.