Ledenblad is onderweg!

Bericht aan alle leden en onze peter- en meterfamilie:

Het ledenblad liet wat langer op zich wachten door de enorme drukte in de opvang en de “anders-dan-anders-toestanden”. Maar goed nieuws: vanmiddag werd de nieuwe editie verzonden!

Gezien we enkele weken geleden overgeschakeld zijn naar een nieuwe databank die nog dagelijks wordt bijgestuurd, bestaat de kans dat er toch hier of daar een foutje is ingeslopen waardoor sommige ledenbladen mogelijk niet toekomen. Daarom vragen we je ons te verwittigen als jij normaal het ledenblad moet toekrijgen en je dit niet ontvangen hebt tegen 13 november. Een kort mailtje volstaat met jouw naam, adres en aard van het lidmaatschap.

We wensen je alvast veel leesgenot!