Angel

Angel heeft een ideale thuis gevonden: enige spinner en meerdere handen om te strelen en te spelen!

=================================

Angel is een gesteriliseerd kattinnetje, geboren ca 05/2016. Angel is erg angstig voor soortgenoten. Volgens de persoon die haar afstond, heeft ze steeds in een kamertje gezeten.

Angel is een enorme schat naar mensen toe en kan met één poes zeker samen leven op voorwaarde dat deze haar niet zal domineren en als ze de tijd krijgt om de positieve kant van het soortelijk gezelschap te leren kennen. Anderzijds zou een thuis zonder andere poezen maar waar ze veel menselijke aandacht krijgt zeker de ideale thuis voor haar zijn.

Angel heeft steeds binnen geleefd en zou dus in principe gelukkig kunnen zijn als binnenpoes.

Dit poesje verzekert je alleszins van een enorm aanhankelijke schat waar geen greintje agressie in zit.