Beatle

Beatle heeft een ware metamorfose ondergaan sinds ze toegekomen is. Ze maakte deel uit van de groep van 14 poezen en 5 kittens die we in Geel – Winkelomheide ophaalden. Een gebrek aan hygiëne en geld had hier veel ellende veroorzaakt voor deze dieren niettegenstaande de mensen in beginsel de beste bedoelingen hebben gehad.

Beatle was één van de bangere spinners die we niet konden aanraken zonder dat ze panisch was van angst. Ze werd uiteraard gesteriliseerd maar moest ook duchtig behandeld worden tegen zowel vlooien als luizen. Haar vacht was erg schraal ten gevolge van al die parasieten en slechte voeding.

Op tijd van enkele maanden ontwikkelde ze zich tot een prachtige poes met glanzende lange haren en eens we een jaar verder zijn, zoekt ze zelfs toenadering tot haar vaste personeel. Een mooi resultaat voor een poes die zo bang was voor mensen.