Beatle

13/06/2022:

Hoewel we wisten dat Beatle er niet goed voorstond na het zorgbarende medische rapport van de dierenarts een tweetal maanden geleden, kwam het toch nog hard aan toen we deze week moesten inzien dat we haar moesten laten gaan teneinde haar te vrijwaren van verder onnodig lijden.

We troosten ons met het feit dat ze toch nog enkele maanden na het verdikt, heeft kunnen genieten. Alsof ze wist dat ze geen tijd te verliezen had. Hoewel ze altijd een sterk karakter en eigen willetje heeft gehad en wij, als haar personeel en onderdanen, daar steeds rekening mee gehouden hebben, zocht ze ons nu op voor aandacht. Ze wist maar al te goed dat ze ons nu nodig had én ze wist ook dat, hoewel ze ons voordien zelfs meppen verkocht als ze nog maar dacht dat we haar zouden benaderen, ze toch op onze hulp kon rekenen.

Onvoorwaardelijke dierenliefde wordt altijd beloond. Dankbaar dat we Beatle mochten verzorgen en haar konden en mochten “lezen” heeft ze voor altijd een plekje in onze harten en de hemel heeft er weer een stralende ster bij.

========================================================

26/04/2022:

Beatle is vandaag alweer vijf jaar een vaste bewoner bij ons.  Begin dit jaar ging ze plots erg achteruit. Na een uitgebreid medisch onderzoek bleek dat ze heel wat immuniteitsproblemen heeft. De dierenarts trok tandjes en schoor haar vacht die geheel geklit was. Helaas liet ze zich nog steeds niet benaderen en hebben we haar dus echt moeten pakken met de nodige handigheid om haar naar de dierenarts te kunnen brengen. Dat is nooit leuk maar het was noodzakelijk. Dat was ons vermoeden en dat werd aldus bevestigd.

Niettegenstaande de dierenarts ons vertelde dat haar bloedwaarden erg slecht waren en ze niet veel respijt meer had, krikte ze helemaal op. Ze speelt weer, eet prima en vooral geniet ze ook enorm. Met haar bloot ruggetje is ze fan van de pelletkachels en nu met het lenteweertje ook van de zon.

Weer een gelukkig poesje dat haar verleden gelukkig al lang vergeten is!

Kijk hier maar

======================================================================

Beatle heeft een ware metamorfose ondergaan sinds ze toegekomen is. Ze maakte deel uit van de groep van 14 poezen en 5 kittens die we in Geel – Winkelomheide ophaalden. Een gebrek aan hygiëne en geld had hier veel ellende veroorzaakt voor deze dieren niettegenstaande de mensen in beginsel de beste bedoelingen hebben gehad.

Beatle was één van de bangere spinners die we niet konden aanraken zonder dat ze panisch was van angst. Ze werd uiteraard gesteriliseerd maar moest ook duchtig behandeld worden tegen zowel vlooien als luizen. Haar vacht was erg schraal ten gevolge van al die parasieten en slechte voeding.

Op tijd van enkele maanden ontwikkelde ze zich tot een prachtige poes met glanzende lange haren en eens we een jaar verder zijn, zoekt ze zelfs toenadering tot haar vaste personeel. Een mooi resultaat voor een poes die zo bang was voor mensen.