Coosje en Troesje

Coosje en Troesje werden in een pleeggezin opgevangen met het oog op adoptie van dit duo. We gaven hieraan voorkeur zodat poesjes en personeel eerst aan mekaar kunnen wennen alvorens de definitieve stap naar adoptie genomen wordt.

====================================

Deze twee gecastreerde poesjes zijn broer en zus. Ze werden in huis geboren en op de leeftijd van tien weken buiten gezet waar ze dan wel voeding kregen in een stal maar verder weinig interactie hadden met mensen. De plaatselijke zwerfkattencampagne kwam erop uit dat de eigenaar van de mamapoes telkens op die manier tewerk ging: de kittens werden binnen gehouden tot ze volgens haar zelfstandig waren en dan bracht ze de dieren onder in de stallingen. Alle dieren werden er inmiddels gesteriliseerd.

We kregen de vraag of we bereid waren om deze twee poesjes alvast op te vangen en te kijken of ze nog verder socialiseerbaar zijn. Ondertussen verblijven ze vier weken bij ons en zijn we ervan overtuigd dat mits veel geduld en liefde deze dieren sociale huispoezen kunnen worden. We boekten reeds grote vooruitgang en beiden laten ze zich al aaien waarbij ze ook al aangeven ervan te genieten. Helaas ontbreekt het ons aan tijd om alle dagen voldoende met deze dieren bezig te zijn. Ze verblijven ook in één van de aparte units waar ze niet echt deel uitmaken van het huiselijke leven. Het ideale zou zijn dat ze bij iemand terecht komen die wel veel tijd aan hen kan besteden of gewoonweg iemand die hen de nodige tijd gunt om open te bloeien naar mensen toe en dat binnen het gezin.

Als je denkt dat je deze poezen die kans wil bieden en je vindt van jezelf dat je erg geduldig bent en je dus niet verwacht dat de dieren binnen de maand mee op de zetel zitten dan bespreken we graag met jou de mogelijkheden. Uiteraard kan je ze dan adopteren maar je kan ook als pleeggezin fungeren waarbij je dan zelf nog de keuze kan maken of je ze al dan niet achteraf wil adopteren. Het belangrijkste is dat de dieren in een huiselijke omgeving kunnen open bloeien zodat ze op zijn minst de kans krijgen op een beter leven als dat van een zwerver.