Florke

Florke heeft een thuis gevonden bij een vrouwelijk soortgenootje waar ze samen vrolijk en vrij kunnen rondhuppelen.

=================================

Florke is een gecastreerd rammetje, geboren in juni 2016. Hij is een erg sociaal en lief konijntje dat steeds goed verzorgd is geweest maar door verhuis naar een kleiner appartement niet mee kon. Flor heeft een tijdje binnen geleefd en leefde dan vrij in huis. Ondertussen is hij het buitenleven wel weer gewend maar hij mist soortelijk gezelschap.

Flor is geen dominant konijn. Hij is een grote mensenvriend maar het gemis aan een soortgenoot willen we zeker compenseren door voor hem een thuis te zoeken waar hij met minstens één ander konijntje kan samen leven.