Misti

Misti (°ongeveer ’91 – gestorven 17/03/2006) Misti werd bij ons afgezet
omdat de baby zogezegd allergisch was. De lieve kattin was toen 14 jaar.
Ze heeft een achttal maanden bij ons ingewoond en heeft waarschijnlijk
op die tijd meer aandacht en verzorging gekregen als de rest van haar
leventje.

Misti is ingeslapen vanwege een zware nierinsufficiëntie die onomkeerbaar was.