Muizeke

Muizeke kwam toe in de zomer van 2013. Ze was toen een achttal weken oud. Sindsdien zijn we op zoek gegaan naar een thuis voor haar maar zonder enig succes. Ondertussen is Muizeke opgegroeid tot een hele dame. Ze ziet de groep als haar thuis en voelt zich daar perfect in thuis.

Niettegenstaande Muizeke heel sociaal is naar ons toe is ze eerder terughoudend naar vreemde mensen. Dat is uiteraard een doorslaggevende reden geweest waarom ze al die tijd geen kans kreeg op adoptie.

Omdat we bang zijn dat de verhuis naar een nieuwe omgeving na al die tijd erg veel stress zou veroorzaken, hebben we besloten om haar bij de vaste bewoners op te nemen. Mogelijk wordt ze met de tijd wel socialer naar andere mensen toe en zal ze alsnog de kans krijgen op een eigen thuis maar dat zijn dan zorgen voor later.