Odi

Bij ons sinds 13/08/2018:

Odi (getijgerd) was een zwerver die samen toekwam met lotgenoot Ovar; ze zaten beiden op een plek die alles behalve veilig voor hen was. De verhuis bracht veel stress voor de arme dieren met zich mee want Ovar werd eerst gevangen waarna Odi enkele dagen verdween. In tussentijd mauwde Ovar ganse dagen lang om zijn kompaan die uiteindelijk gelukkig een tiental dagen later arriveerde.

Direct waren ze terug verbroederd: de liefde was erg groot tussen beiden. Helaas overleed Ovar op 07/01/2019 en moest Odi dus toch alleen verder. In tussentijd had hij gelukkig nog vriendjes gemaakt in de groep wat maakte dat hij alleen verder kon.

Odi blijft erg terughoudend naar mensen toe. Gelukkig kan hij hier genieten zonder dat hij echt in contact moet komen met tweevoeters.