Snuffie

Snuffie is na vier jaar bij ons te verblijven, overleden op 25 juli. Hij heeft altijd een onzekere gezondheid gehad wat resulteerde in ernstige verkoudheden met chronische ooginfecties ten gevolge.  Lange tijd hebben we hem comfortabel kunnen houden maar het lieve konijntje werd er natuurlijk ook niet jonger op.  Het probleem werd steeds hardnekkiger en toen Snuffie bovenop het ooglid een abces kreeg, oordeelde de dierenarts dat het beter was om Snuffie zijn verdiende rust te gunnen. De pijn zou te heftig worden en hem nog eens onder narcose brengen op zijn gezegende leeftijd van acht jaar was door hartruis geen optie.

We zullen dit lieve knagertje missen maar ook zijn vriendjes zullen het voelen. Hij kwam met allen heel goed overeen. Een troost is dat hij nog genoten heeft van een vrije thuis waar hij konijn mocht zijn na een leven op een appartement.

=====================================================

Snuffie werd afgestaan wegens verhuis naar een appartement. Hij is geboren in Juli 2014 en verblijft bij ons sinds 01/07/2018. Hij leunt dicht aan bij Droes en Witje. Soms liggen ze met z’n drieën tegen mekaar aan.