Tosca

Tosca, een kattinnetje dat geboren is ca Juni 2012, kwam toe met zeven lotgenoten die gedurende een jaar hun verzorgers hadden moeten missen. Hun beide verzorgers op leeftijd overleden op korte tijd en de poezen bleven verweesd achter. Gedurende een jaar werden ze verzorgd door de buren maar al die tijd zagen ze verder geen mensen.  Dit had zeker voor Tosca parten gespeeld. Ze liet zich wel aaien maar bleef steeds angstig en ontspande niet.

Allen hadden ze tijd nodig om zich aan te passen wat niet abnormaal is gezien de omstandigheden. Voor elk van hen vonden we geschikte gezinnen behalve voor Tosca en haar al even angstige stiefzus “Dot”. Het duurde te lang en we zagen dat Tosca steeds meer afstand nam en dat ze ondertussen liever buiten als binnen zat dus besloten we haar de vrijheid binnen het terrein te gunnen en daar maakte ze dankbaar gebruik van.

Zo heeft ze net als Dot stelselmatig haar vaste plekjes buiten gevonden. Tosca vond enkele weken later een metgezel die al even angstig was. Die twee hebben nu veel steun aan mekaar.
Tosca kwam toe op vier Januari ’20.