Tosca

Tosca is een gesteriliseerde kattin, geboren ca 06/2012.

Hij is één van de zeven poezen die gedurende een jaar hun verzorgers hebben moeten missen. Hun beide verzorgers op leeftijd overleden op korte tijd en de poezen bleven verweesd achter. Gedurende een jaar werden ze verzorgd door de buren maar al die tijd zagen ze verder geen mensen.
Allen hebben ze tijd nodig om zich aan te passen wat niet abnormaal is gezien de omstandigheden. Voor elk van hen zoeken we rustige gezinnen want ze zijn een leven gewend geweest bij mensen op leeftijd die geen kinderen over de vloer kregen. De poezen zijn gewend om binnen te leven, al hebben sommigen toch de neiging om graag eens buiten te gaan.

Het liefst zouden we deze poezen twee aan twee zien vertrekken omdat ze in groep geleefd hebben en de kans groot is dat ze anders soortelijk gezelschap zullen missen. Kandidaat adoptanten die reeds een poes in huis hebben, komen eventueel ook in aanmerking op voorwaarde dat de poes des huizes niet te dominant is. Dit wordt steeds in overleg bekeken.

Tosca vormt samen met Tuur het koppel dat het meest aanpassingsproblemen heeft. Voor hen is het hoge tijd dat ze een knusse thuis krijgen waar ze opnieuw een zorgeloos leventje kunnen starten. Wel moet de adoptant beseffen dat het mogelijk veel tijd zal vragen alvorens ze hun vertrouwen zullen schenken. Mogelijk want het kan ook zijn dat zij in een rustig gezin, zoals ze dat voordien kenden, heel snel zullen ontplooien.