Twee Catharina parkieten

Het verliefde stel krijgt een ganse volière ter beschikking; een gelukkig duo!

===================================

Deze twee Catharina parkieten zoeken een thuis na het overlijden van hun eigenaar. Ze zijn heel rustig in tegenstelling tot andere parkietsoorten die
veel zingen. Ze hebben momenteel een kooi die de adoptant mag meenemen maar ze hebben wel een klimkooi nodig die ze momenteel niet meer hebben.  Ze zijn heel lief voor elkaar. De groene is 2 jaar; de  blauwe is 1 jaar.