Bonny

Bonny mocht samen met zus Biri verhuizen naar hun warme stek waar ze samen verder kunnen opgroeien.

================================

Bonny is een
nestgenootje van Bingo, Biri en Baby. 4 kittens, geboren 01/06/2018 die toekwamen met mama
Katinka. Mama Katinka is enorm sociaal en haar kittens hebben inmiddels ook de
aangename kant van mensen leren kennen. Toch zijn dit kittens die liever niet bij hele jonge kindjes met pakgrage handjes terecht komen. Ze liggen graag binnen maar hebben nood aan een tuin.

Bonny is een kattinnetje en wordt geplaatst met minstens één van haar nestgenootjes.