Dorie & Daisy

Dorie en Daisy vonden hun plekje!

==========================

Dorie en Daisy zijn twee gesteriliseerde kattinnetjes, geboren eind 03/2018.

Twee enthousiaste en energieke kittens, maar ook heel menslievend. Ze rennen binnen/buiten dus aan hen is het nu al zichtbaar dat ze geen kandidaten zijn om op een appartement te leven. Zussen voor het leven!