Azraël & Nora

Azraël en Nora hebben samen een liefdevolle thuis gevonden

==============================

Azraël is een gesteriliseerd jong kattinetje, geboren ca 10/2014. Zij is tevens mama van Roefel en Mitzoef. Nora is een kattinetje, geboren ca 01/06/2015.

Ze is erg lief naar mensen toe en was een schitterende mama voor haar kittens én twee moederloze kittens die ze eveneens groot bracht.  Toen haar kittens wat zelfstandiger werden, kwam Nora toe als gevonden sukkeltje. Azraël ontfermde zich direct over dit dutske die maar al te blij was met wat nestwarmte.

Ondertussen zijn ze al ettelijke weken samen en groeit de band nog dagelijks. Azräel en Nora zijn onafscheidelijk geworden; een schitterend duo.

Azraël is zeker net als Nora menslievend maar van honden is ze doodsbang. In vreemde mensen moet ze eerst vertrouwen krijgen.